Účetnictví a ekonomika

Nabízíme komplexní služby ekonomického a finančního řízení malým a středním podnikům. Služby podložené dlouholetou praxí, odborným vysokoškolským vzděláním a průběžných zvyšováním kvalifikace. Držíme krok nejen s nejnovější legislativou, ale i s moderní technologií.

Externí vedení účetnictví

Externí vedení účetnictví (tzv. outsourcing) může významně přispět ke zkvalitnění vedení účetnictví a úspoře nákladů. Zároveň umožní především malým a středním podnikatelským subjektům soustředit se na hlavní činnost firmy v zájmu její konkurenceschopnosti.
Externí vedení účetnictví obsahuje:
 • vedení účetnictví klienta v souladu s platnými českými právními předpisy,
 • zpracování periodických účetních výkazů a inventarizací umožňujících průběžné sledování stavu majetku a výsledků hospodaření,
 • zpracování roční účetní závěrky včetně finančních výkazů, tj. rozvahy,
  výkazu zisků a ztrát, cash flow a přílohy,
 • provádění záznamů uskutečněných a obdržených zdanitelných plnění pro účely DPH,
 • zastupování klienta ve styku se státními institucemi jako finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou,
 • podle požadavků klienta lze navázat jak na stávající účetnictví, tak nastavit parametry vedení účetnictví nového. Rovněž je možné zajistit zpětnou rekonstrukci účetnictví včetně daňového přiznání a auditu.

Účetní poradenství

Účetní poradenství provádíme formou osobních schůzek, ale také prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace. Konkrétní formu poradenství volíme vždy tak, aby odpovídala potřebám našeho klienta.
Účetní poradenství zahrnuje řešení problémových oblastí účetnictví a individuální poradenství dle potřeb klienta, zpracování metodických materiálů a stanovisek k účetní problematice, zpracování účetních směrnic, dohled nad vedením účetnictví, revize účetních systémů, asistence při nastavení kontrolního systému společnosti.

Asistence při zahájení podnikání

V rámci asistence při zahájení podnikání poskytujeme poradenství při výběru nejvhodnějšího typu společnosti a formy obchodní činnosti, vyřízení ohlášení a registrace na příslušných úřadech, zastupování klienta před správcem daně zejména při registraci daňového subjektu k dani z příjmů právnických osob, DPH, případně k jiným daním.

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme v rozsahu pravidelných osobních konzultací s naším daňovým poradcem či řešíme dotazy klienta telefonicky nebo písemnou formou.

V rámci daňového poradenství dochází k průběžnému prověřování hospodářských výsledků klienta a jeho daňových
povinností, návrhu postupů pro optimalizaci daňového zatížení klienta. Dále je individuálně řešena otázka daňových problémů klenta. V neposlední řadě je poskytováno poradenství při podpoře programu Výzkum a vývoj s cílem snížit daňové zatížení firem.

Mzdy a personalistika

Zpracování mzdové agendy

Nabízíme externí zpracování mzdové agendy pro podnikatelské subjekty. Zpracování mezd zaměstnanců externím subjektem má řadu výhod. Podnikatelský subjekt si zajistí efektivní a bezrizikové zpracování mezd a vedení související agendy a zároveň vyčlení citlivé informace mimo dosah kmenových zaměstnanců společnosti. V rámci zpracování mzdové agendy zajišťujeme:
 • vedení agendy úplných mzdových záznamů a záznamů o zaměstnancích,
 • zajištění vztahů s příslušnými českými institucemi (tzn. správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřad) včetně příslušných plateb,
 • přípravu bankovních platebních příkazů k převodu čistých mezd zaměstnanců na jejich účty,
 • přípravu mzdových listů pro zaměstnance a zaměstnaneckých výplatních pásek,
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob případně vystavení potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani pro zaměstnance,
 • agenda spojená s ukončením zaměstnaneckého poměru,
 • asistence při zahájení podnikání,
 • poradenství při výběru nejvhodnějšího typu společnosti a formy obchodní činnosti,
 • ohlášení a registrace na příslušných úřadech,
 • zastupování klienta před správcem daně zejména při registraci daňového subjektu k dani z příjmů právnických osob, DPH, případně k jiným daním.

Účetní audit

není důležitý jen pro potřeby státu, ale také pro firmu samotnou. Spočívá v provedení statutárního auditu účetní závěrky podle platných zákonných norem, v kompletním zpracování průběžného auditu jako možnost ověřit si aktuální stav svého účetnictví a získat názor auditora již v průběhu účetního období nebo zpracování auditu pro zvláštní účely, např. audit vybrané části účetnictví nebo vyhotovení účetní závěrky dle specifických potřeb.

Forenzní audit

je jednorázové, intenzivní provedení forenzní analýzy třetí nezávislou osobou (auditorem, auditorskou firmou). Audit je na rozdíl od analýzy intenzivnější a vždy prováděn nezávislou osobou, jeho výsledkem je důkazní materiál ve formě auditorské zprávy určený většinou soudu nebo vyšetřovacím orgánům.

Controlling

v praxi znamená nastavení systému kontrolních mechanismů finančního řízení podniku tak, aby včas signalizovaly zhoršující se ekonomickou situaci firmy dříve, než se dostane do finančních potíží.

Obsahuje:
 • analýzu současné finanční situace firmy,
 • zhodnocení finančního zdraví na základě rozboru finančních výkazů,
 • zhodnocení ekonomického vývoje společnosti v daném oboru pomocí metod finanční analýzy
 • navržení souboru opatření, která povedou k optimalizaci výsledku hospodaření a finančních toků,
 • navržení systému finančních signálních bodů pro kontrolu odchylky od zdravého vývoje firmy,
 • pomoc při definici střednědobé strategie společnosti,
 • zpracování podnikatelského záměru jako nástroje k dosažení této strategie,
 • predikce možného vývoje společnosti ve variantách (optimistický, reálný, pesimistický),
 • vypracování SWOT analýzy společnosti a jejího postavení na trhu,
 • zprostředkování zdrojů financování (výběr bankovní instituce, zastoupení při jednání o poskytnutí úvěru apod.),
 • zavedení systému plánování a rozpočetnictví včetně jeho sledování,
 • navržení systému řízení a motivace, který sleduje odpovědnost za výsledek hospodaření na jednotlivých stupních organizační struktury.

Krizové řízení

podniku je nutné zavést vždy, když se podnikatelský subjekt dostane do finančně nestabilní situace, která může vyústit až v úpadek firmy. Součástí krizového managementu je analýza příčin vzniklé situace, monitorování dalšího možného rizika, zastavení prohlubování finanční nestability, navržení způsobů revitalizace a samotný proces revitalizace.

Provedeme:
 • analýzu příčin a časové souvislosti destabilizačního procesu firmy,
 • klasifikace a monitoring rizika,
 • navrhneme komplex opatření k zastavení finanční nestability pokud možno takových, aby se subjekt vyhnul úpadku či likvidaci,
 • navrhneme revitalizační program společnosti a cestu k jejímu dalšímu rozvoji,
 • navrhneme restrukturalizaci aktiv a pasiv na základě dohod s věřiteli,
 • poskytneme pomoc při řešení problémů s věřiteli,
 • nalezneme vhodného partnera pro kapitálový vstup do společnosti,
 • v případě nutnosti navrhneme a zajistíme reorganizaci včetně reorganizačního plánu, při zachování provozu podniku,
 • provedeme likvidaci společnosti, pokud nelze žádnými prostředky zajistit její rentabilitu, ale nebyl zjištěn stav úpadku,
 • zajistíme provedení insolventního řízení dle platné legislativy, pokud již došlo k úpadku společnosti a nejsou zajištěny budoucí zisky, které by stav mohly zvrátit.

GANSA EKONOMIKA s.r.o.

Hasičská 930/53
700 30 Ostrava – Hrabůvka
IČ: 26198126

Abychom Vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít